11. Dönem Faaliyet Raporu

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ 11. DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

29 Haziran 2015- 14 Mayıs 2018

 

29.06.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında 11. dönem olarak seçilen Prof. Dr. Nevzat UZUNER (Haziran 2015-Aralık 2017) ve Prof. Dr. H. Mustafa BAKAR (Aralık 2017-Mayıs 2018) başkanlığındaki yönetim kurulunun üç yıllık faaliyetleri aşağıda sunulmuştur;

 • 9 ve 10. Dönem Yönetim Kurulu tarafından çalışmaları başlatılan İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu tamamlanmış ve 2015 yılında yayımlanmıştır.
 • Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi 28 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında Girne/Kıbrıs’da 19 konuşmacı, 225 hekim katılımcı ve 16 firma görevlisi ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu 26-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında Lara/Antalya’da 23 konuşmacı, 169 hekim katılımcı ve 14 firma görevlisi ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi’nde sözel bildiri birincilik ödülünü kazanan ve 22 Ocak 2018- 21 Ocak 2019 tarihleri arasında eğitim almak üzere ‘Massachusett General Hospital Stroke Research Center/USA’ e giden Dr. Elif Gökçal’a 30.000 TL burs sağlanmıştır.
 • Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi 3-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çeşme/İzmir’de 39 konuşmacı, 266 hekim katılımcı ve 26 firma görevlisi ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Gönderilen dosyalar incelenerek 56 kişiye ‘Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikası’ verilmiştir.
 • Yerinde inceleme yapılarak 19 merkez ‘İnme Merkezi’ olarak akredite edilmiştir.
 • Günümüzde 24. cildi yayımlanmakta olan Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi ulusal ve uluslararası indekslerde yer alabilmek için inceleme aşamasındadır.
 • 2016 yılında Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Derneği başvurusunda bulunulmuş, 2017 yılında derneğimiz aday uzmanlık derneği statüsüne alınmıştır ve adaylık süreci devam etmektedir.
 • Yıllardır yapılan çalışmaların sonucunda hem derneğimiz hem de Türk Nöroloji Derneği vasıtası ile Beyin Damar Hastalıkları veya Vasküler Nöroloji yan dal uzmanlığının Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygulamaya konulması için çalışmalara devam edilmektedir.
 • Dünya Strok Organizasyonunun ve Avrupa Strok Organizasyonunun üyesi olan derneğimiz 575 üyesi ile büyük bir ailedir. “Beyin Damar Hastalıkları ile ilgili sağlık tesisi, hastane, merkez, poliklinik kurmak ve işletmek” derneğin tüzüğünde belirtildiği gibi amaçlarında yazılmaktadır. Dernek yönetim kurulunun görevleri içerisinde yer alan “Derneğin amacına uygun olarak kuracağı, açacağı tedavi, eğitim tesislerini ve işletmelerini, protokollerini yapmak, yönetmek, kadrolarını belirlemek, tayin ve azillerini düzenlemek ve uygulamak” gibi görevleri eksiksiz yerine getirmek için özverili bir biçimde çalışmaktadır.

 

 1. Dönem Yönetim Kurulu Adına

           Prof. Dr. H. Mustafa Bakar

                  Dernek Başkanı