7. Türkiye İnme Akademisi ve Uygulamalı Kurslar

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye İnme Akademisi’nin yedincisi 2-5 Kasım 2023 tarihlerinde Aydın Kuşadası’nda düzenlenecektir. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ev sahipliğinde düzenlenen toplantımızda ülkemizdeki inme tanı ve tedavi sürecinin birincil uygulayıcıları olan nörologlarımızı misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız.

İnme akademisi, başlangıcından bugüne kadar olduğu gibi yine inme alanındaki uluslararası otoriteleri Türkiye’deki meslektaşları ile bir araya getirecek bir formatta düzenlenecektir. Toplantının dili hem İngilizce hem de Türkçe olacaktır. Ana salonda İngilizce ağırlıklı oturumlara, ikinci salonda Türkçe oturumlar eşlik edecektir. Tüm yabancı konuşmalar eş zamanlı çevrilecektir.

Bu seneki hedefimiz beyin damar hastalıklarının risk faktörleri, görüntülemesi, birincil ve ikincil koruması, akut dönem tedavisi gibi çok farklı alanlarında uluslararası düzeyde tanınmış 10’dan fazla akademisyeni misafir etmek, onların klinik ve araştırma alanındaki tecrübelerini bizlere aktarmalarını sağlamaktır. Dört gün sürecek kongremizin hemen öncesinde trombolitik tedavi, nörogirişimsel uygulamalar, nörosonoloji ve nöronütrisyon kursları düzenlenecek, yine kongre bünyesinde poster ve sözel bildiri oturumları yapılacaktır.

Ülkemizdeki ekonomik şartlar ve düzenlemeler nedeniyle pek çok branşta olduğu gibi nöroloji ve inme alanında da yurt dışı toplantılara katılım olanakları azalmaktadır. 7. İnme Akademisi düzenleyici kurulu olarak ‘Dünyayı Ayağınıza Getirdik’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, inmeye gönül veren tüm nöroloji uzmanlarını ülkemiz sınırları içerisinde uluslararası standartlarda bir kongre deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.

Kuşadası’nda buluşmak dileği ile …

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 7. İnme Akademisi Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Ethem Murat Arsava