Olağan Genel Kurul Toplantısı

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tüzüğü gereğince ve Yönetim Kurulu’nun oy birliğiyle aldığı karar üzerine Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Mayıs 2023 tarihinde Saat: 13:30’da dernek genel merkezi Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Kısmet Apartmanı No: 63/6 Çankaya, Ankara adresinde yapılacaktır, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Mayıs 2023 tarihinde Saat: 13:30’da aynı adreste yapılacaktır.

 

 GÜNDEM

 

  1. Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması ve yoklamanın yapılması
  2. Başkanın açılış konuşması
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
  4. Divan heyetinin seçilmesi
  5. Gelir-gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması
  6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
  7. Dernek organlarının seçilmesi
  8. Tüzük değişikliğine dair maddelerin oylanması
  9. Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi
  10. Kapanış