Stroke Alliance for Europe (SAFE) AB tarafından finanse edilen ANGIE projesini tanıtıyor.


https://h2020-angie.eu/


15 Haziran 2021

BİLİM İNSANLARI TIKANIK KAN DAMARLARINI AÇMAK VE İNMEYLE MÜCADELE İÇİN MİKROROBOTLAR GELİŞTİRİYOR

11 Mayıs 2021 Avrupa İnme Farkındalık Günü'nde,  hedefe yönelik ilaç iletimi için radikal yeni bir teknoloji yaratmakla görevli bir araştırma projesi olan ANGIE başlatıldı.

AB tarafından finanse edilen ANGIE projesi,  spesifik olarak,   beyinde tıkanıklık bölgesinde tedaviyi hedeflemekte ve kan damarlarındaki tıkanıklığı açmak damar sistemine girebilecek manyetik olarak yönlendirilebilir kablosuz nano cihazlar (mikro robotlar) geliştirmeyi planlamaktadır.

Avrupalı bilim insanları, kan pıhtılarını tedavi etmek için vücuda girecek nano-cerrahlar geliştirmeye başladılar.

Belçika, Almanya, Yunanistan, Portekiz, İspanya ve İsviçre'deki üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve yenilikçi (innovation)i şirketlerde çalışan önde gelen bir grup bilim insanı, inmeyi bir kez ve herkes için tedavi etmeyi umarak çığır açan bir proje başlattı. “ANGIE” kod adı verilen proje, Avrua Birliği (AB) fonlarıyla destekleniyor.

ANGIE projesi, hastanelerde hedefe yönelik ilaç iletimi için kökten yeni bir teknoloji geliştirecek. Teknoloji, vücudun damar sisteminde gezinebilen ve başka hiçbir aletin gidemediği alanlara tedaviler ulaştırabilen küçük makineler geliştirecek. Hasarlı dokuları tedavi etmek için vücudun içinde gezinmek, bilim adamlarının yıllardır hedef ve hevesi olsa da teknoljik gelişmeler buna imkan sağlamamaktaydı. ANGIE projesindeki bilim adamları, artık bunu gerçekleştirebilecek bir konumda olduklarına inanıyorlar. Bu çok ihtiyaç duyulan gelişme, her yıl dünya çapında 17 milyon insanı etkileyen, dünyadaki yetişkinlerde fiziksel engelliliğin önde gelen nedeni olan inmeyi hedefliyor. Yıllık bazda inme, dünya çapında 6 milyon ölüme neden oluyor ve AB'ye 60 milyar Euro'ya mal oluyor.  Avrupa nüfusunun yaşlanması ve artan obezite ve diyabet oranları nedeniyle Avrupa'daki inme vakalarının sayısının 2040 yılına kadar %30'dan fazla oranda artması bekleniyor. Projenin Koordinatörü Dr. Salvador Pané'ye göre, "Nano-cerrahları vücudun damar ağı boyunca ilaçları kablosuz olarak doğrudan ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirebilmek için bir yolumuz olsaydı,  inme önlenebilirdi " demektedir.

Ancak böyle bir atılıma ulaşmak kolay olmayacak. Tıbbi, robotik, sayısal simülasyon ve biyomalzemeler gibi bir çok alanlarda gelişmelere ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu alt yapıya sınırlı sayıdaki kurum ve kuruluş sahiptir. ANGIE'deki bilim adamları, ekiplerinin bunu gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgi, deneyim ve altyapıya sahip olduğundan eminler. Uzun yıllardır, farklı sağlık uygulamaları için küçük ölçekli robotik sistemlerin kullanımı ve kontrolü için gerekli bilgi ve donanımı oluşturmuş durumdalar. Yakın zamanda elektromanyetik olarak yönlendirilebilir kateterler kullanarak kardiyak aritmileri tedavi etmek için ilk sistemlerini geliştirdiler. Çalışma grupları Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Uzay Ajansı ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından kabul gören yüksek deneyimli bilim adamlarından oluşuyor. Bu nedenle projenin şimdiden Siemens ve CLS Behring gibi çok uluslu şirketlerin dikkatini çekmesine şaşırmamak gerekir.

ANGIE projesi bu yıl başladı ve ekibin teknolojinin temellerini geliştirmesi için dört yıla ihtiyacı olacak. Projenin baş bilim adamlarından Profesör Josep Puigmarti-Luís, “Kamuoyunu gelişmelerimizden haberdar edeceğiz” dedi. “Faaliyetlerimize mümkün olduğunca çok kişiyi dahil etmek istiyoruz. Hedefe yönelik ilaç iletimi konusunda istekli ve hevesliyiz.  Gerekli teknolojiyi geliştirmemize yardımcı olacak, aynı zamanda eğitim, cinsiyet farklılıkları ve hedefe yönelik ilaç sevkiyatının uzun vadeli etkileri gibi konuları ele alacak disiplinler arası bir topluluk oluşturmayı amaçlıyoruz."

ANGIE Hakkında

ANGIE projesi, tedavide ilaçları doğrudan ihtiyaç duyulan yere ulaştırabilen  - vücudun damar sisteminde gezinebilen, yönlendirilebilir kablosuz nano cihazlarla hedefe yönelik ilaç iletimi için radikal yeni bir teknoloji yaratmayı hedeflemektedir. ANGİE, sağlık profesyonellerine birden fazla kronik hastalıkla mücadele etmek için büyük ölçüde geliştirilmiş müdahale kapasitesi sunacak ve onların ilaçları tam olarak gerektiği yerde, minimum yan etkilerle ulaştırmalarına imkan sağlayacak.  Konsorsiyum, AB genelinde dört araştırma kurumu, üç küçük-orta işletme ve iki kar amacı gütmeyen kuruluştan oluşan bir gruptan oluşmaktadır. Proje, Avrupa Komisyonu tarafından  952152 no.lu Hibe Anlaşması kapsamında finanse edilmektedir.

Zürih'teki ortaklar, Çok Ölçekli Robotik Laboratuvarı (ETH Zurich, Proje koordinasyonu; mikro/nanofabrikasyon, robotik ve elektronik) ve MagnebotiX AG'dir (Biotechnopark, Schlieren, manyetik manipülasyon ve görüntü analizi).

Ayrıntılı Bilgi için: https://h2020-angie.eu/  

İlaçları tam olarak ihtiyaç duyulan yere taşıyan küçük cihazlar

ANGIE,  hedefe yönelik ilaç iletimi için radikal yeni bir teknoloji yaratmak için oluşturulmuş yeni bir araştırma projesidir.

Küçük mobil manyetik cihazlar, gelecekteki biyomedikal uygulamalar için büyük potansiyel taşımaktalar. Ancak bu mikro ve nano cihazların klinik ortamlarda kullanımı kolay değildir.

AB tarafından finanse edilen ANGIE projesi, küçük ölçekli robotik, manyetik navigasyon sistemleri ve yerelleştirilmiş hedefe yönelik ilaç iletimi ile ilerleyecektir. Proje, spesifik olarak,  beyinde tıkanıklık bölgesine tedaviyi hedeflemek, kan damarlarındaki tıkanıklığı açmak için damar sistemine girebilecek manyetik olarak yönlendirilebilir kablosuz nano cihazlar (mikro robotlar) geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje hedefe yönelik ilaç iletimi için bir bilgi ve beceri temeli oluşturarak, sağlık profesyonellerinin birden fazla kronik hastalığı tedavi etme kapasitesini artıracaktır. Ayrıca, doktorların ilaçları tam olarak ihtiyaç duyulan yere, minimum yan etki ile iletmelerine de imkan sağlayacaktır.

Bu çok ihtiyaç duyulan bir gelişmedir çünkü inme, her yıl dünya çapında 17 milyon insanı etkileyen, dünyadaki yetişkinlerde fiziksel engelliliğin önde gelen nedenidir.

Hasarlı dokuları tedavi etmek için vücudun içinde gezinmek, bilim adamlarının yıllardır hedef ve hevesi olsa da teknoljik gelişmeler buna imkan sağlamamaktaydı. ANGIE projesindeki bilim adamları, artık bunu gerçekleştirebilecek bir konumda olduklarına inanıyorlar. ANGIE projesi, Belçika, Almanya, Yunanistan, Portekiz, İspanya ve İsviçre'deki üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve yenilikçi şirketlerde çalışan önde gelen bir grup bilim insanı tarafından yürütülecek.

ANGIE'deki bilim adamları, ekiplerinin bunu gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgi, deneyim ve altyapıya sahip olduğundan eminler. Uzun yıllardır, farklı sağlık uygulamaları için küçük ölçekli robotik sistemlerin kullanımı ve kontrolü için gerekli bilgileri oluşturuyorlar. Yakın zamanda elektromanyetik olarak yönlendirilebilir kateterler kullanarak kardiyak aritmileri tedavi eden ilk sistemi geliştirdiler.

Böyle bir atılımın başarılması, tıbbi robotik, sayısal simülasyon ve biyomalzemeler gibi alanlarda ilerlemeler gerektirmektedir. Ayrıca, yalnızca birkaç kuruluşun sahip olduğu teknik imkan ve olanaklara ihtiyaç duymaktadır.

ANGIE projesi 2021'de başlayacak ve ekibinin teknolojinin temel basamaklarını geliştirmesi için dört yıla ihtiyacı olacak.

Konsorsiyum, AB genelinde dört araştırma kurumu, üç küçük-orta işletme ve iki kar amacı gütmeyen kuruluştan oluşan bir gruptan oluşmaktadır.

Avrupa için İnme İttifakı (SAFE) konsorsiyumun bir parçasıdır ve ANGIE hakkında inme topluluğuna bilgi yaymaktan sorumludur.

Proje, Avrupa Komisyonu tarafından 952152 numaralı Hibe Sözleşmesi kapsamında finanse edilmektedir.

www.H2020-ANGE.eu