14-20 Mart Beyin Farkındalık Haftası

14-20 Mart Beyin Farkındalık Haftası süresince biz inme araştırmalarının önemine odaklanıyoruz.

Her gün Avrupa'daki yeni ve heyecan verici inme araştırmalarına ilişkin bazı bilgileri paylaşacağız.

Bugün odak noktamız PRESTIGE-AF.

Yüksek risk altındaki bireylerde inmenin önlenmesi

İnme en büyük halk sağlığı sorunlarından biridir ve etkisinin gelecekte artması beklenmektedir. Klinik araştırmalar, ilk etapta inmeyi önlemenin yollarını belirlemek için hayati öneme sahiptir.

Bir pıhtı (iskemik inme) veya beyin kanaması (intraserebral kanama) gibi bir olay nedeniyle beyne giden kan akışı kesildiğinde inme meydana gelebilir.

Atriyal fibrilasyon (AF), düzensiz kalp ritminin en yaygın şeklidir. Kalpte kan pıhtılarının oluşmasına neden olabilir, bu da beyne gidip iskemik inmeye neden olabilir. Tüm iskemik inmelerin %20'sinin atriyal fibrilasyondan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

SAFE, 2018 yılından beri beyin kanaması geçirmiş ve atriyal fibrilasyonun neden olduğu kan pıhtılaşması riski yüksek kişilerde daha ileri inmelerin nasıl önlenebileceğini araştırmak için hala hasta toplayamaya devam eden PRESTIGE-AF Çalışmasını desteklemektedir.

Bu hasta grubunda hem iskemik inme hem de intraserebral kanamaya bağlı inme riski yüksektir. Şu anda hekimlerin her iki duruma da sahip hastalarda inmeyi önlemenin en iyi yolunu bilmeleri için yeterli kanıt yoktur.

Atriyal fibrilasyonu olan kişilere genellikle kan pıhtılarını önlemek için antikoagülan ilaçlar reçete edilir, ancak daha önce ciddi kanaması olan biri için bu çok tehlikeli olabilir. PRESTIGE-AF yeterli katılımcıyı toplayabilirse, bu kişilerin antikoagülan ilaçları güvenli bir şekilde alıp alamayacağı veya bundan kaçınmaları gerekip gerekmediği sorusuna cevap verebilecektir.

Klinik çalışmalara dahil olan kişiler, inme tedavisinin iyileştirilmesi için hayati önem taşımaktadır. PRESTIGE-AF araştırmacıları, bu koşullara sahip olan kişileri kendi bölgelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almaya ve onlarla iletişime geçmeye teşvik etmek istiyor www.prestige-af.org

Daha fazlasını öğrenmek için Imperial College London'dan Profesör Roland Veltkamp'ı dinleyin; youtu.be/uk64KLOeKJg

Bu proje, 754517 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından fon almaktadır.