14-20 Mart Beyin Farkındalık Haftası

14-20 Mart Beyin Farkındalık Haftası süresince biz inme araştırmalarının önemine odaklanıyoruz.
Her gün Avrupa'daki yeni ve heyecan verici inme araştırmalarına ilişkin bazı bilgileri paylaşacağız.
Bugün odak noktamız Precious.
 
İnme komplikasyonlarını tedavi etmek ve hayat kurtarmak için günlük ilaçları kullanmak
Bu çalışmada, basit, güvenli ve kolayca bulunabilen ucuz, kullanıma hazır ilaçlar kullanılmaktadır.
SAFE, araştırma hakkında proje koordinatörü Hollanda UMC Utrecht’den Dr Bart van der Worp ile görüştü.
 
Dr van der Worp - Bu araştırma ne hakkında?
İnmeden sonraki ilk günlerde, tüm hastaların yaklaşık üçte biri zatürre veya ateş gibi bir komplikasyon geliştirir. Komplikasyonlar, yaşlı hastalarda veya ciddi, engelleyici bir inme geçirmiş olanlarda daha sık görülür. Komplikasyonlar iyileşmeyi yavaşlatabilir ve hastanede kalış süresini uzatabilir ve ne yazık ki artan ölüm riski veya sağlık hizmetlerine uzun süreli bağımlılık ile ilişkilidir. 
 
Bir enfeksiyon veya ateş gelişme riski, teorik olarak, bulantı ve kusmayı önlemek için metoklopramid, enfeksiyonları önlemek için antibiyotikler ve ateş oluşumunu önlemek için parasetamol gibi çok basit, güvenli ve ucuz ilaçlarla azaltılabilir.
 
PRECIOUS çalışması, bu ilaçların sadece komplikasyonları önleyip önlemediğini, aynı zamanda akut inmeli yaşlı hastalarda iyileşmeyi etkileyip etkilemediğini ve ölüm riskini azaltıp azaltmadığını değerlendirecektir.
 
Dr van der Worp - Şu ana kadar ne gibi sonuçlar elde ettiniz?
PRECIOUS'a şimdiye kadar dokuz Avrupa ülkesinden 1400'den fazla hasta katıldı. Kesin sonuçlar ancak çalışmanın Kasım 2022'de tamamlanmasından sonra bilinecek. Ancak, bağımsız bir güvenlik komitesi tarafından yapılan yıllık bir inceleme, PRECIOUS'ta kullanılan ilaçların gerçekten de güvenli olduğunu göstermiştir.
 
Dr van der Worp - Bu araştırma inme geçiren hastalar için ne anlama geliyor?
Oldukça basit, eğer bu düşük maliyetli, uygun fiyatlı tedaviler umduğumuz gibi çalışırlarsa, felç geçiren binlerce yaşlı insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip olabilirler.
 
Burada PRECIOUS çalışma koordinatörü Wouter Sluis burada bize projesi hakkında daha fazla bilgi veriyor; youtu.be/B9TBrhRJp0Y 
 
Daha fazla bilgi edinmek için projenin web sitesine göz atın; https://www.precious-trial.eu/.
 
PRECIOUS, 634809 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından fon almıştır.