Stroke Alliance for Europe Tam Üyelik

Türk Beyin damar Hastalıkları Derneği'nin SAFE (Stroke Alliance for Europe) üyelik kapsamı genişletilerek tam üyelik statüsü verilmiştir. 16-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilen SAFE Genel Kurul ve Üyeler Toplantısına ülkemizi ve derneğimizi temsilen Prof. Dr. Bijen Nazlıel, Prof. Dr. Hadiye Şirin ve Prof. Dr. İpek Midi katılım sağlamıştır.