MENA-SINO/MENATO-SINO 2021 Kongresi

MENA-SINO/MENATO-SINO (Middle East North Africa Turkey Asia Stroke and Interventional Neurotherapy Organization) 2021 Kongresi Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği’nin de katkılarıyla 22-24 Ekim tarihleri arasında sanal-hibrid olarak yapılacaktır. Bildiri Özetleri toplama sistemi açılmıştır. Bilgilerinizi e-poster formatında aşağıda bulunan link üzerinden gönderebilirsiniz. Toplantımıza katılan hekimlere EBAC – CME kredili sertifika verilecektir. Bildiri gönderim son tarihi 1 Eylül 2021’dir.

Kongre websitesi: https://www.mena-sino2021.org/

Bildiri Özeti Gönderim Sistemi: https://www.abstractagent.com/2021mena-sino/