14-20 Mart Beyin Farkındalık Haftası

14-20 Mart Beyin Farkındalık Haftası süresince biz inme araştırmalarının önemine odaklanıyoruz.

Her gün Avrupa'daki yeni ve heyecan verici inme araştırmalarına ilişkin bazı bilgileri paylaşacağız.

Bugün odak noktamız PROOF.

İnme tedavi seçeneklerinin iyileştirilmesi

SAFE, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen PROOF inme araştırma projesine 2017'de katıldı çünkü inme hastaları için tedavi seçeneklerini genişletmeye yardımcı olacağını hissetti.

Burada Almanya Tübingen Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Dr Sven Poli bize projeye yönelik vizyonunu anlatıyor.

Dr. Poli - araştırma ne hakkında?

İskemik inme en sık görülen inme türüdür. Beyni kanla besleyen arterler pıhtılarla tıkandığında ortaya çıkar. Böylece oksijen tıkanmanın meydana geldiği beyin hücrelerine ulaşamaz. Beyin oksijen yoksunluğuna ne kadar uzun süre maruz kalırsa sonuçlar o kadar ciddi olur, daha fazla beyin dokusu ölür ve kişinin inme sonrası engellilik o kadar ciddi olur. Bu nedenle, acil tedavi ile tıkanmış arterlere mümkün olduğunca çabuk ulaşılmalıdır.

Ocak 2017'den beri, sekiz Avrupa ülkesinden 21 inme merkezinde yürütülen PROOF çalışması, erken dönemde yüksek doz oksijen tedavisi uygulanarak iskemik inmenin sonuçlarının azaltılıp azaltılamayacağını araştırılıyor.

Yüksek doz oksijen tedavisi çok basit ve düşük maliyetlidir. Taramadan sonra iskemik inme tanısı konulan hastalara, saf oksijeni soludukları bir maske takılır. Bu, kandaki oksijen içeriğini hava solumaktan altı kat daha yüksek tutar. Oksijenlenme, pıhtı ortadan kalkana ve kan dolaşımı tekrar düzelene kadar devam eder.

Dr Poli - şu ana kadar ne gibi sonuçlar elde ettiniz?

Projemiz 2017'de başladı ve şu ana kadar Avrupa'daki katılımcı merkezlerde yapılan çalışmaya yaklaşık 160 inmeli hasta alındı. Ara analizler tamamlandığında ilk sonuçlar elde edilecektir.

Şimdiye kadar görebildiğimiz şey, çalışma prosedürlerinin uygulanmasının kolay olduğu ve hastaların yüksek doz oksijen uygulamasından herhangi bir rahatsızlık hissetmediğidir. Aslında, kendimiz denediğimizde de, yüksek doz oksijen uygulaması ile nefes almanın kolay olduğunu ve rutin uygulamadan çok farklı olmadığını gördük.

Dr Poli - bu kulağa çok heyecan verici geliyor, bu araştırma inme hastaları için ne anlama geliyor?

Eğer PROOF risk altındaki beyin dokusunun erken oksijen uygulamasıyla stabilize edilebileceğini ve kurtarılabileceğini kanıtlarsa, bu terapi tüm inme hastaları için, özellikle de inmenin tedavi edilebileceği bir kliniğe yakın olmayan ve acil müdehale için uygun merkeze hızlı ulaşma şansı olmayan inme geçirmiş hastalar için büyük faydalar sağlayacaktır.

Kandaki oksijen miktarının arttırılması dolaşım yeniden sağlanana kadar risk altındaki dokuyu koruyabilir. Çok ucuz ve basit bir tedavi olduğu için, yoksul ülkelerde inme tedavisini iyileştirme konusunda da büyük bir potansiyele sahiptir.

Çalışma hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın: https://www.proof-trial.eu/

PROOF, 73337 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa'nın Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından fon almıştır.