Hayata Tutun İNMEden Korun

Değerli Meslektaşlarımız,

Günümüzde inme giderek artan bir sağlık sorunu olarak toplumun ve biz Nöroloji hekimlerinin karşısına çıkmaktadır.  İnme tedavisinin ne kadar zor ve zamanla sınırlı olduğunu hepimiz biliyoruz. İnme tedavisinden sorumlu ve bu konuda en yetkin hekimler olarak, inme hastalarının tedavilerini ve izlemlerini büyük özverilerle yapmaktayız.  

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği olarak sizlerin inme hastalarınızla ve yakınlarıyla paylaşabileceğiniz bir bilgilendirme kitapçığı hazırladık ve sizlere ulaştırılmak üzere kurumlarınıza gönderdik.  Bu kitapçık, inmeden korunmak için uyulması gerekenleri, inme nedenlerini, inme geliştiğinde yapılması gerekenleri ve tedavi yöntemlerini, inme sonrasında hasta ve yakınlarının karşılaşabileceği güçlükleri ve çözümlerini aktarmak için hazırlanmıştır.

Bu kitapçığın hastalarınız ve yakınlarına faydalı olmasını ve inme hastaları için verdiğiniz emeklere katkıda bulunmasını umuyoruz.

İyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu