Türk Nöroloji Derneği inme farkındalığı için toplanacak

Türk Nöroloji Derneği tarafından, İnme Farkındalık Ayı nedeniyle, 10 Mayıs’ta “inmesiz hayat mümkün” başlıklı halka açık online bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantıda önemli bir halk sağlığı olan inmenin tanı ve tedavisinin yanı sıra korunmak için yapılacaklar; konunun uzmanları tarafından ele alınacak. İnme Farkındalık Ayı toplantısı, Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu’nun oturum başkanlığı ile gerçekleştirilecektir. Toplantıda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Türkan Acar “İnmede birincil koruma: Kan basıncı 12/8”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Özlem Aykaç “İnmede birincil koruma: Kolestrol 200” ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Öğr. Gör. Dr. Ezgi Yılmaz “İnmede birincil koruma: Kan şekeri 100” başlıklarında halka yönelik aydınlatıcı bilgiler paylaşacaktır.