Uluslararası 6. Türkiye İnme Akademisi ve Uygulamalı Kurslar

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye İnme akademisinin altıncısını Covid-19 pandemisinin son bulması umudu ile yüz yüze olarak 6-9 Ekim 2022'de İzmir Çeşme’de düzenliyoruz. Bu toplantıda Türk Nöroloji Derneği’nin de destekleri ile Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından ülkemizde inme tanı ve tedavi sisteminin kurucusu ve güncel gelişmelere paralel olarak uygulayıcısı olan nörologlarımızı uluslararası katılımlı toplantıda bir araya getirmekten büyük mutluluk duyacağız.

İnme akademisi ağırlıklı olarak uluslararası niteliktedir. Toplantının dili hem İngilizce hem de Türkçedir. Ana salonda oturumlar tamamen İngilizce iken, B salonunda Türkçe olacaktır. Her oturumda simultane çeviri gerçekleştirilecektir. İnme alanında önemli katkılar yapmış uluslararası otoriteler, tanınmış nörolog girişimselcilerin de olduğu bilim insanları akademide bizlerle olacak. Ülkemizden de çok sayıda tecrübeli inme nöroloğuna ilaveten geleceğe güven ve gururla bakmamızı sağlayan çok sayıdaki genç nörolog inme gönüllüsü meslektaşımızla bu akademide toplanacağız. Yine kongremiz içinde yer alacak kurslarımız ile (Nöronütrisyon, Nörogirişim, Trombolitik Tedavi ve Nörosonoloji) ilgili konularda hem pratik tecrübenin artması, hem de karşılaşılan sorunların interaktif olarak konuşulma olanağı olacaktır. Ayrıca sözel/poster bildiri sunumlarının da yer alacağı kongremizde, katılım ve destekleriniz çok önemlidir.

İnme organizasyonu, proflaksisi, nörogörüntüleme, intravenöz tromboliz, nörotrombektomi ve nöroyoğun bakım ana konularımızdır. Ancak, konular elbette bunlarla sınırlı değil. Üç gün boyunca inmenin her yönünü tartışacağız, detaylarını konuşacağız.

Çeşme’de güneşi birlikte batıralım,

Başarılı bir kongre geçirmek dileği ile…

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı
Dr. Atilla Özcan Özdemir

Kongre Başkanları
Dr. Hadiye Şirin
Dr. Vedat Ali Yürekli