5. Türkiye İnme Akademisi ve Uygulamalı Kurslar


https://www.bdhk2021.org/


16 Ağustos 2021

Sayın Meslektaşlarımız,

5. Türkiye İnme Akademisi Kongresi, 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında yine geçen yıl olduğu gibi Covid-19 pandemisi nedeni ile online olarak düzenlenecektir. Yine kongremiz içinde yer alacak kurslarımız ile (Nöronütrisyon, Nörogirişim ve Nörosonoloji) ilgili konularda hem pratik tecrübenin artması, hem de karşılaşılan sorunların interaktif ortamda çözüm bulunması yönünde imkan sağlanacaktır.  Ayrıca sözel/poster bildiri sunumlarının da yer alacağı kongremizde, katılımcılardan çalışmalarını online formata uygun olarak hazırlamaları beklenmektedir.

İnme acil ve nöroloji kliniklerinde nörologların en çok karşılaştıkları hasta grubunu oluşturmaktadır. İnme tedavisinde uzun yıllar durağan dönemden sonra, son yıllarda baş döndürücü gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerin hem inme nöroloğunun meslek icra etme şeklini, hem de hastaların tedavi sonuçlarını ciddi olarak değiştirdiği gözlenmektedir. İnme alanındaki gelişmeler çok hızlanmış olup, bu alanda çalışanların yeni gelişmelere uyum sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve bu alanda çalışan hekimler ve diğer ilgililerin gayreti ile inme yönergesi son yıllarda çıkartılmış olup, bu yönerge alanda çalışan nörologlardan, 112- Ambulans personeline kadar akut inme hastalarının yönetiminde nasıl ve neler yapılması gerektiğini gösteren bir belgedir. Yönerge, aynı zamanda inmenin tanı ve tedavisinin nöroloji hekimlerinin yetki ve sorumluluğunda olduğunu da göstermektedir.

Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı bilim insanının konuşmacı olarak katılacağı kongrede, inme alanında ana başlıklar, yeni gelişmeler, tartışmalı konular ve pratikte karşılaşılan sorunları içeren alt başlıklar konuşmacılar tarafından sunulacak ve tartışılacaktır.

Siz değerli hekimler ve alanın diğer paydaşlarının katılım ve desteği, başarılı bir kongre gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. Hepinizi 5. İnme Akademisi ve Uygulamalı Kurslar Kongresine davet ediyor ve katılımınızı bekliyoruz. Birlikte verimli bir kongre geçirmeyi diliyoruz.

5. Türkiye İnme Akademisi Düzenleme Kurulu