Olağan Genel Kurul Toplantısı


https://bdhd.org.tr/


04 Mart 2021

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tüzüğü gereğince ve Yönetim Kurulu’nun oy birliğiyle aldığı karar üzerine Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2021 tarihinde Saat: 15:00’da Roof Garden Hotel, Büyükdere Mahallesi, Sarılar Sokak No: 4 Odunpazarı/Eskişehir adresinde yapılacaktır, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Mart 2021 tarihinde Saat: 15:00’da aynı adreste yapılacaktır.

 

GÜNDEM

  1. Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
  2. Başkanın açılış konuşması
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
  4. Divan heyetinin seçilmesi
  5. Gelir-gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması
  6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
  7. Dernek organlarının seçilmesi
  8. Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi
  9. Tüzük değişikliğine dair maddelerin oylanması
  10. Kapanış

Not: Genel Kurul Toplantısı için Eskişehir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden izin alınmıştır. Toplantı girişinde HES kodu kontrolü yapılacaktır.