Hakkımızda

Derneğin Amacı: Beyin damar hastalıklarının oluş nedenleri, koruyucu önlemler ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgileri arttırmak; Bu konuda ülke ve dünya çapındaki gelişmelere katkıda bulunmak; Bu alanda çalışan hekim ve diğer elemanlar arasında iletişim, bilgi ve deneyim alış verişi sağlamak; Yapılmakta olan araştırma ve çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, ödüllendirmek; Yoksul ve yardıma muhtaç beyin damar hastalıklı hastalara maddi ve manevi yardımda bulunmak.

Çalışma Alanları ve Yöntemler: Araştırma, kongre, seminer, panel, sempozyum, konferans, kurs ve toplantı düzenlemek; Bilimsel ve sosyal etkinliklere yönelik çalışma grupları oluşturmak; Bilimsel yayınlar yapmak, amaca uygun süreli yayınlara abone olmak, arşiv oluşturmak; Toplumu aydınlatmak üzere aktivitelere katılmak veya tertip etmek; Tıp öğrencilerinin beyin damar hastalıkları konusundaki eğitimlerine katkıda bulunmak üzere ilgili birimlere destek olmak; Dernek amaçları ile ilgili olmak üzere üyeleri arasındaki bilgi iletişimini sağlamak üzere bilgisayar yazılımı, sesli veya görüntülü materyal, bülten, dergi gazete gibi periyodik ya da süreli yayın çıkarmak veya destek olmak; Bu grup hastalıklarla ilgili sağlık tesisi, hastane, merkez, poliklinik kurmak ve işletmek; Kendi konu ve amacı ile ilgili yurt içi ve yurt dışı diğer dernekler, kuruluşlar ve kurumlarla işbirliği yapmak; Yurt içinde ve dışında beyin damar hastalıklarına çalışmalarını yoğunlaştırmış ve bilimsel aktiviteleri ile temayüz etmiş hekimleri ve diğer elemanları bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere davet etmek; Dernek üyelerini yurt içi ve yurtdışında bu konu ile ilgilenen gelişmiş Tıp ve Araştırma merkezlerine bilgi deneyimlerini arttırmak üzere göndermek, günün şartlarına uygun olarak yardımlarda bulunmak;

Üyelik Çeşitleri ve Şartları:

Asil Üyeler: Beyin Damar Hastalıkları alanında çalışma yapan Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kalp-Damar Cerrahisi, Hematoloji, Endokrinoloji, İç Hastalıklarının diğer Bilim Dalları, Patoloji, İmmünoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Farmakoloji, Fizyoloji, Biyofizik, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Anatomi, Histoloji, doğrudan veya dolaylı olarak beyin damarlarını ilgilendiren diğer anabilim ve bilim dallarında araştırmalar yapan uzman, doktoralı ve araştırma görevlilerinden oluşur.

Onursal Üyeler: Yurt içinde ve dışında Beyin Damar hastalıkları konusunda ve ilgili alanlarda özel çalışmaları ve bilgileri olan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilebilirler.

Fahri Üyeler: Derneğe yardım amacı ile önemli maddi ve nakdi yardımda bulunanlar, Fahri Üye olarak kaydedilirler. Ayrıca derneğe hizmeti geçenlere yönetim kurulu tarafından Fahri Üyelik payesi verilebilir.

TBDHD Yönetim Kurulu

  • Mehmet Akif TOPÇUOĞLU (Başkan)
  • Atilla Özcan ÖZDEMİR (Başkan Yardımcısı)
  • Canan TOGAY IŞIKAY (Genel Sekreter)
  • Bijen NAZLIEL (Sayman)
  • Ethem Murat ARSAVA (Üye)
  • Erdem YAKA (Üye)
  • İpek MİDİ (Üye)