Üyelik Şartları

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği'ne üyelik başvurusunda bulunmak için dernek sekreteryası ile bdhd@bdhd.org.tr veya turk.bdhd@gmail.com adreslerinden iletişime geçerek üyelik başvuru formu talep edebilirsiniz.

Asil Üyelik: Beyin Damar Hastalıkları ve Damarsal baş ağrıları konusunda deneyimli ve bu alanda çalışma yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Nöroloji, Nörolojik Yoğun Bakım, Girişimsel Nöroloji, Nöroşirurji, Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi, Hematoloji, Endokrinoloji, İç Hastalıklarının diğer Bilim Dalları, Nörolojik Temel Bilimler, Patoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Acil Tıp, doğrudan veya dolaylı olarak beyin damarlarını ilgilendiren diğer anabilim ve bilim dallarında araştırmalar yapan uzman, doktoralı ve araştırma görevlilerinden oluşur. Ancak derneğin asil üye sayısının en az yüzde altmışı Uzman Tıp Doktorlarından oluşur. Asil üyeler, genel kurulun saptayacağı yıllık aidatı ödemekle yükümlüdürler. Yıllık aidatını birbirini izleyen iki yıl ödemeyenler genel kurula katılamaz ve istifa etmiş sayılırlar. Yıllık aidatının değiştirilmesine genel kurul karar verir. Üye olunurken Dernekçe hazırlanmış üyelik bildirgesi doldurulur ve imzalanır.

Onursal Üyelik: Yurt içinde ve dışında Beyin Damar Hastalıkları konusunda ve ilgili alanlarda özel çalışmaları ve bilgileri olan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilebilirler. Onursal üyelerin oy kullanma hakki yoktur ve aidat ödemezler. Yönetim kurulu kararı ile asil üyeler rızaları alınmak kaydı ile onursal üye konumuna dönüştürülebilirler.

Fahri Üyelik: Derneğe yardım amacı ile önemli maddi ve nakdi yardımda bulunanlar Fahri Üye olarak kaydedilirler. Ayrıca derneğe hizmeti geçenlere yönetim kurulu tarafından Fahri Üyelik payesi verilebilir. Fahri Üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanma ve organlara seçilme hakları yoktur, aidat ödemezler.