Anketler

Değerli meslektaşlarım,

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği olarak, kısa vadede Beyin Damar Hastalıkları/Vasküler Nöroloji Hekimliği, uzun vadede aynı konuda Yan Dal Uzmanlığı; bunların yanı sıra İnme Üniteleri ve İnme Merkezleri akreditasyonu için de çalışmalarına devam etmektedir. Ülkemizde son yıllarda inme ile ilişkili durum anketi ve trombolitik tedavi olmak üzere 2 adet çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmaların verileri bir araya getirilerek, kişi ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Buradan yola çıkarak kişi ve kurumların sertifiye/akredite edilmeleri gerekli hale gelmiştir. Bu nedenle aşağıda yer alan bağlantılardaki anket formlarını doldurmak çok önem taşımaktadır.

Aşağıda 2 ayrı bağlantı ile çok kısa sürecek 2 ayrı anket formu bulunmaktadır (yaklaşık 10’ar soru). Bunlardan ilki, Vasküler Nöroloji Hekimliğinin ön koşullarını belirlemek için yapılmaktadır. İnme ünitelerinde veya merkezinde çalışabilmek için Nöroloji uzmanı olmak yeterlidir. Ancak İnme Merkezlerinde sorumlu olmak için bu sertifika gerekli olacaktır. Sertifikasyon için bu web sayfasında yer alan anket formunu doldurmak zorunludur. Anket sonuçlarına göre ilk planda olumlu görülenlerden vermiş oldukları cevaplara uygun olarak belgeler istenecektir. Sertifikasyon bu aşamadan sonra verilecektir.

 

1. bağlantı: https://tr.surveymonkey.com/s/inmeuzman

 

İkinci anket formu ise bulunduğunuz kurumda İnme Ünitesi ya da İnme Merkezi kurmak için veya var ise gerekli şartları taşıyıp taşımadığını belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Gelen cevaplara göre olumlu görünenlere, yerinde inceleme yapıldıktan sonra akreditasyon belgesi verilecektir

 

2. bağlantı: https://tr.surveymonkey.com/s/inmemerkezi

 

*****************

 

Vasküler Nöroloji Hekimliği anketini doldurup, ön onay alanların sertifikalarını alabilmeleri için ankete verdiğiniz cevaplar ile ilşkili tüm belgeleri onaylı olarak gönderilmeniz gerekmektedir.
1. Kurumda Nöroloji uzmanı olarak en az 5 yıl çalıştığınıza belge
2. Deneyimlerinize ait onaylı belgeler
3. Bilimsel eserlerin ilk sayfası yeterlidir (sadece vasküler nöroloji alanındaki eserler)
4. Eğitim alınan yerden onaylı belge
5. Tez, araştırma ve derslerin onaylı belgeleri
6. Katılınan kursların belgeleri
7. Görevlerin, konuşmaların ve bildirilerin belgeleri
8. Editörlük belgeleri 

Yukarıda örnekleri verilen belgelerden sizde olanlarının “pdf” dosyalarının e-posta  aracılığı ile gönderilmesi yeterlidir. Bu belgelerin değerlendirilmesi sonrasında sertifikasyon verilecektir.

İnme merkezleri için uygun olanlar yerinde incelenip akreditasyon belgeleri verilecektir.
Yukarıda yer alan bağlantılar aktif durumda olup, bireyesel veya kurumsal olarak değişiklikler olduğunda yeniden doldurulması gerekmektedir.
Saygılarımızla