Faaliyet Raporları

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ
FAALİYET RAPORU
Haziran 2013- Haziran 2015

08.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında onuncu dönem olarak görev alan Prof. Dr. Kürşad KUTLUK başkanlığındaki yönetim kurulunun iki yıllık faaliyetleri aşağıda sunulmuştur;

• 14 eğitim kursu ve 45 ana temalı oturumdan oluşan IX. Dünya Strok Kongresi 157 konuşmacı ve 2407 katılımcı ile 22-25 Ekim 2015 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi/İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilmiştir.
• VI. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu 27 konuşmacı ve 254 katılımcı ile 29-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında Çeşme Ilıca Otel’de başarıyla gerçekleştirilmiştir.
• Günümüzde 20nci cildini tamamlamış olan dergimiz, uluslararası diğer indekslerde yer alabilmek için inceleme aşamasındadır.
• 10ncu dönem yönetim kurulu oluştuğunda hali hazırda çalışıyor olsa da aşağıda belirtilen kurulların bir kısmı aktivitelerine başlamıştır:

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kuruları

1. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi Kurulu
2. Kitap ve kılavuz kurulu
a. Kitaplar
b. Kılavuzlar
i. Nevzat Uzuner
3. Bilimsel çalışmalar kurulu
a. Epidemiyolojik çalışmalar
b. Klinik çalışmalar
i. Kürşad Kutluk
c. İlaç çalışmaları
4. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi Düzenleme Kurulu
a. Yönetim Kurulu
5. Ulusal Nöroloji Kongresi Beyin Damar Hastalıkları Kursları Düzenleme Kurulu
a. Yönetim Kurulu
6. Türk Nöroloji Derneği Çalışma Grubu Başkanlığı ve Aktif Çalışma Kurulu
a. Dernek Başkanı
7. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Hekim Okulu Düzenleme Kurulu
a. Yönetim Kurulu
8. Yan Dal Uzmanlıkları Kurulu
a. Eğitici ve Eğitim özellikleri
i. Nevzat Uzuner
ii. Mehmet Akif Topcuoğlu
iii. Reha Tolun
9. Klinik Yapılandırma ve Akreditasyon Kurulu
a. 112 Acil Servis ve Acil Kliniği
b. Geçici iskemik atak (GİA) poliklinikleri
c. İnme Ünite ve merkezleri
i. Nevzat Uzuner
ii. Kürşad Kutluk
iii. Mehmet Akif Topçuoğlu
d. Beyin Damar Hastalıkları veya Vasküler Nöroloji Bilim Dalı
i. Nevzat Uzuner
ii. Kürşad Kutluk
iii. Reha Tolun
iv. Mehmet Akif Topcuoğlu
10. Uluslararası İlişkiler ve Kongreler Kurulu
a. World Stroke Organization (WSO)
i. Kürşad Kutluk
b. European Stroke Organization (ESO)
i. Nevzat Uzuner
c. Neurosciences Research Centre (NSRC)
i. Nevzat Uzuner
d. Diğer uluslararası organizasyonlar (Türki Cumhuriyetler)

11. Diğer Dernekler ve Organizasyonlar ile İlişkiler Kurulu
a. TTB-UDEK
b. SSO vb Kuruluşlar
i. Şerefnur Öztürk
12. Basın ve Halkla İlişkiler Kurulu
a. Basın
i. Dernek Başkanı
b. SGK
i. Dernek Başkanı
ii. Özcan Özdemir
c. Sağlık Bakanlığı
i. Dernek Başkanı
13. Dernek web sayfası ve facebook düzenleme kurulu
a. Nevzat Uzuner
14. Etik Kurul (Sırası ile önceki başkanlar)
a. Gazi Özdemir
b. Hayrünnisa Denktaş
c. Okay Sarıbaş
d. Birsen İnce
e. Turgay Dalkara
f. Kürşad Kutluk
g. Nevzat Uzuner
15. Stratejik planlanma kurulu
a. Yönetim Kurulu

• Sürece uygun olarak yıllardır yapılan çalışmaların sonucunda hem derneğimiz hem de Türk Nöroloji Derneği vasıtası ile Beyin Damar Hastalıkları veya Vasküler Nöroloji yan dal uzmanlığının Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygulamaya konulması için resmi kanallardan başvurular yapıldı ve yapılmaya da devam edilmektedir.
• Dünya Strok Organizasyonunun ve Avrupa Strok Organizasyonunun üyesi olan derneğimiz 537 üyesi ile büyük bir ailedir. “Beyin Damar Hastalıkları ile ilgili sağlık tesisi, hastane, merkez, poliklinik kurmak ve işletmek” derneğin tüzüğünde belirtildiği gibi amaçlarında yazılmaktadır. Dernek yönetim kurulunun görevleri içerisinde yer alan “Derneğin amacına uygun olarak kuracağı, açacağı tedavi, eğitim tesislerini ve işletmelerini, protokollerini yapmak, yönetmek, kadrolarını belirlemek, tayin ve azillerini düzenlemek ve uygulamak” gibi görevleri eksiksiz yerine getirmek için özverili bir biçimde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Kürşad KUTLUK
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Onuncu Dönem Yönetim Kurulu Başkanı