9. Dönem Faaliyet Raporu

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ
9. DÖNEM FAALİYET RAPORU
Haziran 2011 – Haziran 2013

08.06.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısında dokuzuncu dönem olarak görev alan Prof. Dr. Nevzat UZUNER başkanlığındaki yönetim kurulunun iki yıllık faaliyetleri aşağıda sunulmuştur;
• Dernek başkanı, daha önceki yıllarda olduğu gibi Türk Nöroloji Derneği’nin Beyin Damar Hastalıkları çalışma grup başkanı olarak devam etmiştir. Bu anlamda aşağıda belirtilen aktiviteler yerine getirilmiş ve getirilmeye devam edilmektedir.

o 25 Kasım- 1 Aralık 2011 tarihlerinde yapılan 47. Ulusal Nöroloji Kongresi’nin Beyin Damar Hastalıkları Kursları programı oluşturulmuştur.
o 16-22 Kasım 2012 tarihlerinde yapılan 48. Ulusal Nöroloji Kongresinin Beyin Damar Hastalıkları Kursları programı oluşturulmuştur.
o Nar Asistan programına konu ve konuşmacı açısından katkıda bulunulmuştur.
o Trombolitik tedavi çalışma grubunun aktivitelerine katkı eskiden olduğu gibi devam etmektedir.
o 15-21 Kasım 2013 tarihlerinde yapılacak olan 49. Ulusal Nöroloji Kongresinin Beyin Damar Hastalıkları Kursları programı oluşturulmuştur.

• 6. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi 11-13 Mayıs 2012 tarihlerinde Eskişehir’de başarı ile gerçekleştirilmiştir. Kongreye katılım yüksek oranda gerçekleşmiştir. Kongrenin ilk günkü kurslarına katılım beklenenden yüksek olmuştur. Nörosonoloji I. ve II. kurslarına 31 ve 39 kişi, Trombolitik tedavi kursuna 73 kişi ve Botilinum toksin uygulama kursuna 62 kişi katılmıştır. Kongrenin toplam katılımcı sayısı 84 uzman, 43 asistan ve 47 davetli konuşmacı olmak üzere 174 olmuştur. Sekiz adet firma 17 kişi ile temsil edilmiştir. Ayrıca kongremize Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, Kongre ve Kültür Merkezini karşılıksız tarafımıza tahsis etmiştir. Bunun yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, açılış kokteylini şehrimizin en güzel yerlerinden birinde düzenlememize yardım etmiştir. Kenes Türkiye, Kongremizin düzenlenme aşamasından bitimine kadar güzel bir işbirliği ve iletişim örneği gösterip kongreden yüz akımız ile çıkmamıza yardımcı olmuştur.

• Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisinin basılı formatı ortadan kaldırılarak, Türk Beyin Damar Hastalıkları ismi ve yeni online ISNN numarası ile sadece internet üzerinden yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu aşamadan sonra Journal Agent yazılımı kullanılarak derginin kurumsal kimliğine daha fazla vurgu yapılmıştır. Bu süreçte dergi açık erişimli dergi özelliğini de alıp, ilgili indekste (DOAJ) yayınlanmaya başlamıştır. Dergi hali hazırda, EMBASE, Scopus ve SCIMAGO’da indekslenmekte olup, SCI-Expanded için değerlendirme aşamasındadır.

• Haziran 2012’de Neurosciences Research Center (NSRC), Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ile bilimsel ortaklık kurulmuştur. İki yıllık protocol tarafların istemesi halinde ikişer yıllık süreler ile uzatılacaktır.

• Dünya Strok Organizasyonuna (WSO) 2012 yılından itibaren dernek olarak üye olunmuştur. Bu vesile ile dernek üyelerimiz, WSO üyeliğine yarı fiyatına sahip olacaklardır.

• Avrupa Stroke Organizasyonuna (ESO) 2013 yılından itibaren dernek olarak üye olunmuştur. Bu vesile ile dernek üyelerimiz, ESO üyeliğine yarı fiyatına sahip olacaklardır.

• 11-14 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 7. Dünya Nöroloji’de Tartışmalı Konular isimli kongrenin inme bölümüne Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Nevzat Uzuner eş başkan olarak destek vermiştir. Ayrıca konu ve konuşmacıların seçiminde titizlikle davranılarak, konulara uygun öğretim üyelerinin konuşmacı olarak yer alması sağlanmış ve çok olumlu geri bildirimler ve rekor katılımcı ile kongre tamamlanmıştır.

• 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde Antalya’da yapılan Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Hekim ve Hemşire Okulu programının bu yıl Türk Nöroloji Derneğinin Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu ile birlikte düzenlenmesi uygulamasına gidilmiş ve okul programının belirlenmesinde ve uygulamasında büyük ölçüde katkıda bulunulmuştur. Başlangıç itibarı ile 100 kişi hekim (29 konuşmacı-oturum başkanı ve 71 katılımcı) ile 50 kişi hemşire (18 konuşmacı-oturum başkanı ve 32 katılımcı) okulu hedeflenmiştir. Hekim okuluna 25 davetli konuşmacı-oturum başkanı ve 52 katılımcı ile 77 kişi; hemşire okuluna da 12 konuşmacı-oturum başkanı ve 44 katılımcı ile 56 kişi katılmıştır.

• 9. Dünya Strok Kongresinin konumu, zamanlaması ve programının belirlenmesi aşamalarında aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu kongre ile ilgili olarak Prof. Kürşad Kutluk, Prof. Nazire Afşar ve Prof. Nevzat Uzuner çekirdek kadroyu oluşturarak, aralıksız olarak iletişim halinde olup kongre içeriğinin düzenlenmesinde yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. 28-31 Mayıs 2013 tarihlerinde Londra’da yapılan ESC’da WSC 2014’ün oturum başkanları büyük ölçüde belirlenmiş olup, konşmacı önerilerinde bulunulmuştur.

• Beyin Damar Hastalıkları veya Vasküler Nöroloji yan dal uzmanlığı için gerekli girişimlerde bulunulmuş, eğitici özellikleri ve eğitim süreci ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

• 2013 yılı itibarı ile Türkiye’de uygulanması açısından İnme Kılavuzu hazırlığına başlanılmıştır. Bu amaçla çeşitli alt gruplar oluşturulmuş ve yıl sonuna kadar tüm kılavuzun tamamlanması hedeflenmiştir.

Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Discussion about this page