10. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Kürşad Kutluk (Başkan)
Nevzat Uzuner (Başkan Yardımcısı)
Nazire Afşar (Genel Sekreter)
Özcan Özdemir (Sayman)
Birsen İnce (Üye)
Mehmet Akif Topcuoğlu (Üye)
Erdem Yaka (Üye)

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Necmi Ata
Alpaslan Birdane
Ceyhan Kutlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Vesile Öztürk
Ethem Murat Arsava
Semih Giray
Taşkın Duman
Münife Neyal
Hadiye Şirin
İsmet Melek

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Ufuk Utku
Şerefnur Öztürk
Gülnur Tekgöl Uzuner

Discussion about this page