Davetli Konuşmacı Sunumları

26 Mayıs 2017

Vesile Öztürk
İnme ve Yaşam Tarzı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Mehmet Zülküf Önal
İnmede Tedavi Hedefleri – Kan Basıncı
Ankara

Ayça Özkul
Amiloid Anjiopati
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Mustafa Gökçe
İyatrojenik Kanamalar
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Suat Topaktaş
Epidural ve Subdural Hematomlar
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

27 Mayıs 2017

Bijen Nazlıel
Kardioembolik İnme-Etioloji
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Nevzat Uzuner
Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme – E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD.

Kürşad Kutluk
Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Nazire Afşar
Küçük Damar Hastalığı Tedavisi
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Nilda Turgut
İskemik İnmede Akılcı İlaç Kullanımı
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Nilüfer Yeşilot
Karotis Hastalığında Görüntüleme
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Vedat Ali Yürekli
Karotis Hastalığında Tedavi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Talip Asil
İntrakranyal Stenoz (ateroskleroz) Tanısı ve Tedavi Yaklaşımları
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Levent Güngör
Olgularla Akut İskemik İnme Tedavisi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

28 Mayıs 2017

Talip Asil
Transkranyal Doppler: Serebrovasküler Hastalıklarda Rolü
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Vedat Ali Yürekli
TCD Kafa İçi Basınç Artışı
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Nevzat Uzuner
Doppler Ultrasonografi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

 © Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu. Tüm hakları saklıdır.