VIII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi

Davetli Konuşmacı Sunumları

4 Mayıs 2018

PANEL 1: AKUT İNME TEDAVİSİNDE İDEAL STANDARTLAR

Prof. Dr. Bijen Nazlıel– Hastane öncesi dönem

Prof. Dr. Vesile Öztürk– Peri-trombolitik dönem

Prof. Dr. Ufuk Can– Taburculuk öncesi dönem

PANEL 2: İSKEMİK İNME TEDAVİSİNDE ANTİ-TROMBOTİK TEDAVİ

Prof. Dr. Nevzat Uzuner– Antikoagulan tedaviye nasıl başlarım, ara veririm, keserim?

 

5 Mayıs 2018

PANEL 3: KARDİYOEMBOLİK İNMEDE NONFARMAKOLOJİK TEDAVİ

Prof. Dr. Hadiye Şirin– Atriyal fibrilasyonda hayat tarzı modifikasyonları

Prof. Dr. Nazire Afşar– Patent foramen ovale

PANEL 4: İSKEMİK İNMEDE ENDOVASKÜLER PROFİLAKSİ

Prof. Dr. Talip Asil– İntrakranyal stenozlu hastalarda endovasküler tedavi

PANEL 5: GENÇ İNME

Doç. Dr. Erdem Gürkaş– Vaskülopatiler / Karotid WEB

Prof. Dr. Ayça Özkul– Diseksiyonlar

Prof. Dr. Derya Uludüz– Serebral venöz trombozlar

PANEL 6: İNTRAPARENKİMAL KANAMALAR

Doç. Dr. Tolga Özdemirkıran– Hipertansif kanamalarda akut dönem tedavi hedefleri

Prof. Dr. Mustafa Gökçe– Antikoagulan tedaviye ilişkin kanamalara yaklaşım

 

6 Mayıs 2018

PANEL 8: İNMENİN UZUN DÖNEM SORUNLARI

Prof. Dr. Mustafa Bakar– İnme sonrası kognitif ve davranış bozuklukları

Prof. Dr. İpek Midi– İnme sonrası epilepsi

 

© Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, VIII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Tüm hakları saklıdır.